Υποκαπνισμος (Fumigation)

Με τη μέθοδο του υποκαπνισμού (fumigation) καταφέρνουμε την οριστική εξόντωση των εντόμων σε όλα τα βιολογικά τους στάδια (αυγό, προνύμφη, τέλειο έντομο) και την απαλλαγή του χώρου από κάθε είδος ξυλοφάγου εντόμου. Τα υποκαπνιστικά σκευάσματα (fumigants) είναι ουσίες που δρουν σε μορφή αερίου, έχουν άριστη διεισδυτικότητα και σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες και πιέσεις γίνονται θανατηφόρες για τα έντομα και τα τρωκτικά. Λόγω της ιδιότητας τους τα αέρια διαπερνούν την μάζα του ξύλου επιφέροντας τον θάνατο των εντόμων.

Η μέθοδος συνίσταται στην χρήση υποκαπνιστικών προϊόντων τα οποία τοποθετούνται στο χώρο που περιέχει τα προϊόντα προς απεντόμωση. Προηγείται ο έλεγχος της καταλληλότητας του χώρου από πλευράς αεροστεγανότητας ώστε να αποφευχθεί διαρροή του υποκαπνιστικού και πραγματοποιούνται ειδικές εργασίες μόνωσης αν κριθεί απαραίτητο. Η τοποθέτηση του υποκαπνιστικού πραγματοποιείται από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας, είτε στην επιφάνεια είτε εντός της μάζας των προϊόντων.

Οι κλειστοί χώροι στους οποίους έγινε υποκαπνισμός ανοίγονται από έξω και αερίζονται με ανοικτές πόρτες για αρκετές ώρες. Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει τον έλεγχο για την διαπίστωση του πλήρους εξαερισμού του χώρου και την παράδοσή τους σε ασφαλή κατάσταση προς χρήση. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου είναι πολύ υψηλή και πολλές φορές αποτελεί μονόδρομο για την ολοκληρωτική απεντόμωση των συγκεκριμένων προϊόντων.