Η Εταιρεια μας

Στόχος μας η διασφάλιση υγιεινής στους χώρους μιας επιχείρησης ή κατοικίας

Η Theologou Pest-Control προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ελέγχου παρασίτων και επιβλαβών οργανισμών σε όλη την Κύπρο. Κατέχει όλες τις απαιτούμενες άδειες και ενεργεί σύμφωνα με όλες τις διατάξεις και την νομοθεσία που αφορούν τη χρήση φαρμάκων και ψεκασμών με φροντίδα για το περιβάλλον και τα κατοικίδια ζώα. Δραστηριοποιείται στον τομέα των εντομοκτονιών, μυοκτονιών και απολυμάνσεων σε χώρους όπου παράγονται, διακινούνται τρόφιμα και συναθροίζονται άνθρωποι, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εντομοκτονία, η μυοκτονία και η απολύμανση είναι τρεις από τις σημαντικότερες διαδικασίες, οι οποίες διασφαλίζουν την υγιεινή των χώρων παραγωγής τροφίμων, μαζικής εστίασης, δωματίων, μηχανολογικών εξοπλισμών και άλλων χώρων σε μια επιχείρηση, ενώ ποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διασφάλισης ποιότητας. Όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Γεωργίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και εναρμονίζονται πλήρως με τις κοινοτικές οδηγίες 178/02 και 93/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οδηγίες των συστημάτων HACCP και ISO. Δεν αφήνουν ίχνη στις επιφάνειες, έχουν υπολειμματική δράση και συνοδεύονται από τις αντίστοιχες άδειες, δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) και ενημερωτικά έντυπα (Prospectus).