ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

100% Εγγυημένη & Ασφαλής εξολόθρευση

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Στόχος μας η διασφάλιση υγιεινής στους χώρους μιας επιχείρησης ή κατοικίας

Η Theologou Pest-Control προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ελέγχου παρασίτων και επιβλαβών οργανισμών σε όλη την Κύπρο. Κατέχει όλες τις απαιτούμενες άδειες και ενεργεί σύμφωνα με όλες τις διατάξεις και την νομοθεσία που αφορούν τη χρήση φαρμάκων και ψεκασμών με φροντίδα για το περιβάλλον και τα κατοικίδια ζώα. Δραστηριοποιείται στον τομέα των εντομοκτονιών, μυοκτονιών και απολυμάνσεων σε χώρους όπου παράγονται, διακινούνται τρόφιμα και συναθροίζονται άνθρωποι, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εντομοκτονία, η μυοκτονία και η απολύμανση είναι τρεις από τις σημαντικότερες διαδικασίες, οι οποίες διασφαλίζουν την υγιεινή των χώρων παραγωγής τροφίμων, μαζικής εστίασης, δωματίων, μηχανολογικών εξοπλισμών και άλλων χώρων σε μια επιχείρηση, ενώ ποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διασφάλισης ποιότητας. Όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Γεωργίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και εναρμονίζονται πλήρως με τις κοινοτικές οδηγίες 178/02 και 93/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οδηγίες των συστημάτων HACCP και ISO. Δεν αφήνουν ίχνη στις επιφάνειες, έχουν υπολειμματική δράση και συνοδεύονται από τις αντίστοιχες άδειες, δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) και ενημερωτικά έντυπα (Prospectus).

Γιατί την Theologou Pest-Control

  • Όλες οι εφαρμογές πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη Γεωπόνου, ο οποίος υπογράφει τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά. Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο της επιχείρησης και πιστοποιεί όλες τις εργασίες στο φάκελο ελέγχου εντόμων και τρωκτικών, ο οποίος παραδίδετε με την πρώτη εφαρμογή.
  • Ο εξοπλισμός της εταιρείας προέρχεται από την B&G, μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες στον τομέα, σε όλες τις ΗΠΑ, ώστε να προσφέρουμε αποτελεσματικές εφαρμογές.

  • Προκειμένου να υπάρξει πραγματική προστασία της επιχείρησης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπόνηση συγκεκριμένου σχεδίου δράσης, δηλαδή ενός προγράμματος συνεχούς ροής και λειτουργίας, το οποίο θα διασφαλίζει την απόλυτη κάλυψη των χώρων από κινδύνους. Το πρόγραμμα βασίζεται σε συγκεκριμένη μεθοδολογία και τακτική, εντοπίζει, αξιολογεί αναλύει και τέλος προτείνει ουσιαστικές λύσεις, επιδιώκοντας την ολοκληρωτική και όχι τη μερική ή πρόσκαιρη αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος.
  • Οι λύσεις μας να είναι φιλικές προς το περιβάλλον, χρησιμοποιώντας μη-τοξικά και βιολογικά προϊόντα .
  • Κατά την εκτέλεση των εφαρμογών και με το πέρας αυτών δεν επηρεάζονται η υγεία του προσωπικού, τα τρόφιμα, καθώς και κάθε μηχανολογικός εξοπλισμός.
  • Εναρμονίζοντας τις εργασίες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 93/43 (HACCP) και τις απαιτήσεις, εγγυόμαστε σίγουρα αποτελέσματα.

  • Προσωπικό της εταιρείας έχει εκπαιδευτεί σύμφωνα με τους κανονισμούς και νομοθεσία του Maryland State USA, το οποίο διαθέτει ίσως το πιο απαιτητικό πλαίσιο νόμου στον τομέα του pest control.

Καλέστε: +357 99022900

Στείλε Μήνυμα

Μόλις παραλάβουμε το email σας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντώς 24 ωρών